פוסטים

מדינה יהודית ודמוקרטית – אתגר מורכב אך לא בלתי אפשרי / מאמר תגובה לרב יובל שרלו

יישוב הסתירה בין יהודית לדמוקרטית הינו אידיאל, קריאה לפעולה ומימוש הפרויקט הציוני. הפרשנות למילה "יהודית" אינה מחייבת פרשנות אורתודוכסית-הלכתית כפי שמקובל לעיתים לחשוב, ולמעשה חוקי המדינה מעניקים פרשנויות לאומיות ותרבותיות ליהדותה של המדינה כבר היום

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר.

| ד"ר אורי אהרונסון וד"ר משואה שגיב |

בנובמבר הרב יובל שרלו פרסם מאמר תחת הכותרת "מדינה יהודית ודמוקרטית לא תהיה כאן. איך בכל זאת נצליח לגשר על הפערים?" לטענתו, ההגדרה החוקתית לזהותה של מדינת ישראל כ"יהודית ודמוקרטית" טומנת בחובה סתירה שלא ניתן ליישבה. הסיבה לכך היא מקור סמכות שונה לכל אחת מתפיסות העולם: בעוד שתפיסת העולם היהודית-דתית מעמידה את האל במרכז, תפיסת העולם הדמוקרטית מעמידה במרכז את האדם הפועל במסגרת חברתית. לכל אחת מן התפיסות, או המסורות, ישנם עקרונות שלא ניתן להתגמש ביחס אליהם: מצוות האל מזה וזכויות הפרט מזה, ועקרונות אלו – למרבה הצער – יגיעו באופן בלתי נמנע לסתירה בהקשרים שונים. 

לפיכך, הרב שרלו טוען שעלינו לחדול מהניסיון ליישב את הסתירה בין היהדות לדמוקרטיה, ותחת זאת להתמקד בריכוך העימות ובניסיון לקרב בין שני הקטבים, מתוך קבלת הידיעה שהתלכדות מלאה לא תהיה. לדבריו, "ריכוך מתמיד של המתח יאפשר למדינה להמשיך ולהתקיים בתוך המתח הזה – ולא זו בלבד, אלא אף עשוי להפוך את המתח מבעיה מהותית לאתגר מעצים". 

ברוח זו מונה הרב שרלו שלוש דרכים לצמצום או ריכוך הפער בין יהדות לדמוקרטיה. הדרך הראשונה היא פרשנות של ההלכה במסגרת הגבולות המותרים על ידה לצד אימוץ מסוים של ערכים דתיים על-ידי הדמוקרטיה כיסוד הקיום הלאומי-ישראלי, בדומה לעקרונות דמוקרטיים אחרים שאינם כפופים לשלטון הרוב כדוגמת זכויות האדם. הדרך השנייה היא הכרה של ההלכה בזכויות אדם המצויות בתוך עקרונות הלכתיים קיימים לצד הכרה של הדמוקרטיה בזכויות תרבותיות של קהילות. הדרך השלישית היא מעשית יותר ומבקשת משני הצדדים לרסן את שאיפותיהם. מן הצד האחד להכיר בכך שכפייה דתית בחסות החוק היא בעייתית מבחינה דמוקרטית ושקשר הדוק מדי בין המדינה לבין הדת פוגע בדת עצמה; ומן הצד האחר להכיר בחשיבות העליונה שמייחסת החברה בישראל לערכיה היהודיים.

יהדות  ≠ הפרקטיקה האורתודוקסית

אף שאנו מזדהים עם המוטיבציה לרכך את המתח בין היהדות לדמוקרטיה, ומאמינים שבהצעותיו של הרב שרלו לפעולה יש טעם רב, אנחנו מבקשים לחלוק על מה שאנו מבינים כהנחות יסוד המעגנות את אופן הצגת הסוגייה על-ידי הרב שרלו, ולהציע אפשרות אחרת להתמודדות עם ההגדרה החוקתית לזהותה של ישראל כמדינה "יהודית ודמוקרטית".

הקושי הראשון בהגדרת הבעיה קשור להנחת המוצא של הרב שרלו המזהה באופן מוחלט את הביטוי "יהודית" עם האמונה והפרקטיקה הדתית-אורתודוקסית-הלכתית. ניתן לכנות קושי זה  כשל המונוליתיות. לדעתנו, הנחת מוצא זו אינה מתחייבת, והיא עודנה בדיון ובמחלוקת בקרב החברה הישראלית ובמוסדות המדינה, גם בכוח וגם בפועל. 

כשניגשים להגדרת הביטוי "מדינה יהודית" ניתן לחשוב על כמה אפשרויות. פרשנות אחת, זו של הרב שרלו, לפיה היהדות היא היהדות האורתודוקסית, הדתית, ההלכתית. אפשרות נוספת מזהה את היהדות כדת, אך עושה זאת מעמדה פלורליסטית, המכילה את כלל הזרמים הדתיים ביהדות, בהם כאלה שעוצבו בדיוק מתוך המוטיבציה ליישב את הדתיות היהודית עם אורח החיים הליבראלי-דמוקרטי. האפשרות השלישית היא זיהוי של היהדות לא כדת במובן של מערכת של ציוויים אלוהיים ונגזרותיהם, אלא כלאום או כתרבות (או שילוב כלשהו בין ההגדרות).

מקרה בוחן: מיהו יהודי? 

כל אחת מן האפשרויות מובילה לעמדות שונות באשר למגוון השאלות שמעוררת ההגדרה "יהודית ודמוקרטית", ולא פעם מדינת ישראל מאמצת כמה מהאפשרויות בעת ובעונה אחת. ניקח לדוגמה את השאלה מיהו יהודי? חוק השבות קובע את זכותם של יהודים לעלות לישראל, ומגדיר יהודי כמי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר. בכך החוק מאמץ את ההגדרה ההלכתית-אורתודוקסית. אך לצד הגדרה זו, החוק מעניק את זכות השבות הניתנת ליהודים גם לבני משפחה של יהודים: לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; ולפי פרשנות בית המשפט העליון לביטוי "שנתגייר", ביטוי זה כולל גם גיורים לא-אורתודוקסיים, ובלבד שהם נעשו במסגרת קהילתיות יהודית מגובשת. 

הרחבת הזכות לשבות מעבר להגדרה ההלכתית-אורתודוקסית משקפת, להבנתנו, תפיסה של זהות יהודית המכוננת השתייכות קבוצתית, לאומית ותרבותית. ניתן כמובן למתוח ביקורת על הגישה הזו של חוק השבות, אך זו תמוקד ברציוּתה למדינת ישראל ולעם היהודי, ולא בכשל לוגי כלשהו בהבנת מושג היהדות שהיא מתווה.  

התפיסה של היהדות כלאום קיבלה לאחרונה משנה תוקף עם חקיקת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (חוק הלאום). חוק הלאום קובע כי המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או אזרחותם. למעשה, חוק הלאום הרחיב ועיגן חוקתית סעיף חוק שכבר קיים בחוק הפלילי הישראלי (אף שלא נעשה בו מעולם שימוש), ולפיו דיני העונשין של מדינת ישראל יחולו על עבירה שנעשתה מחוץ לישראל נגד חיי יהודי, גופו, בריאותו, חירותו או רכושו, באשר הוא יהודי. 

במילים אחרות, אם נעשה פשע אנטישמי מחוץ לישראל כנגד יהודים, למדינת ישראל הסמכות לשפוט את הפושע לפי חוקיה. זאת, גם אם אותו קורבן יהודי מעולם לא קיים זיקה כלשהי למדינת ישראל. בדיונים שנערכו בוועדת הכנסת על חוק הלאום טרם חקיקתו עלתה השאלה מיהו יהודי לעניין חובת ההצלה שהמדינה לקחה על עצמה, והסתמן קונצנזוס מובהק בין המחוקקים שמדובר בבני העם היהודי באשר הם, משמע: ההגדרה הדתית והלאומית הרחבה ביותר.

הגדרה לא-אורתודוקסית באשר לשאלה מיהו יהודי אומצה גם בפרשנותו של חוק שעות עבודה ומנוחה. לפי החוק, אסור להעסיק עובד במנוחה השבועית אלא בתנאים מסוימים. עבור יהודי, יום המנוחה השבועי הוא שבת. כאשר עלתה בפני בית הדין האזורי לעבודה השאלה מיהו יהודי לעניין חוק זה, קבע בית הדין כי הוראת החוק נועדה למטרה חברתית מובהקת שאין לה דבר וחצי דבר עם השאלות הנוקבות והשנויות במחלוקת לגבי קביעת יהדותו של אדם על פי ההלכה. על כן, הגדרת יהודי לצורך חוק זה היא הגדרה סובייקטיבית: אדם המצהיר על עצמו כיהודי, הצהרה שעל פניה היא נכונה, הוא יהודי לצורך החוק. הגדרה זו היא כמובן לא הגדרה דתית, אלא הגדרה תרבותית. 

"מדינה יהודית" אינה רק ביטוי דתי-הלכתי

אם כן, ודאי שלא ניתן לקבוע כנתון שאין עליו עוררין שהביטוי "יהודית" בהגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית הוא ביטוי דתי-אורתודוקסי-הלכתי. בסוגיות רבות, דוגמת השבת במרחב הציבורי או הוראה של תכנים יהודיים בבתי הספר הממלכתיים, הגדרה זו נמצאת בימים אלו ממש במחלוקת ודיון עמוקים בציבור היהודי-ישראלי. אם אנו מחפשים דרך לקיים את האידיאל של מדינה "יהודית ודמוקרטית", ייתכן שיש ערך בחתירה למובן פלורליסטי ומכיל יותר – לא רזה או מצומצם יותר – של התוכן היהודי; כפי שעולה מהדוגמאות שהבאנו, יש למובן זה עוגנים מובהקים בתפיסות, בפרקטיקות ובמאוויים של מדינת ישראל ושל אזרחיה. 

אך גם לו היינו מניחים שהמדינה או החברה בישראל (ואף העם היהודי מחוץ לישראל) אימצו את אחת מן האפשרויות להגדרתה של היהדות במדינת ישראל, כלומר שהמובן הנכון של הזהות היהודית של המדינה הולם את התפיסה ההלכתית-אורתודוכסית, אנו סבורים שיש קושי נוסף בניתוח של הרב שרלו, שעניינו ההנחה שיש רכיבים באותה יהדות שהם קבועים, הכרחיים ובלתי-ניתנים לשינוי או לעדכון. ניתן לכנות קושי זה כשל הסטטיות. בעיקר בחלק השני של מאמרו, הרב שרלו קורא אמנם לסוכני ההלכה היהודית להיות ערים למציאות סביבם ולפתח מובנים של היהדות המתָקשרים עם מערכת הערכים הדמוקרטית, גם אם לא מאמצים אותה באופן מלא. ועדיין, טיעונו מבוסס על הנחת המוצא לפיה יש דברים בתוכן היהודי שלא ישתנו לעולם, וממילא אין סיכוי להשלמה מלאה בין מערכות הערכים. 

אך ההיסטוריה והמציאות מלמדות אותנו שהן היהדות ההלכתית והן הדמוקרטיה אינן מערכות ערכים סטטיות, אלא מערכות נורמטיביות דינמיות, שהיכולת להתאים את עצמן לעולם המתקדם ולחברה בה הן פועלות היא חלק בלתי נפרד מקיומן. להבנתנו, נוסחת הזהות החוקתית "יהודית ודמוקרטית" משקפת הבנה עמוקה זו ותובעת מכל זרמי החברה הישראלית את מימושה. 

יהודית ודמוקרטית – המימוש של הפרויקט הציוני

אנו רואים בצימוד המורכב הזה אידיאל שאיפתי, שמי שמוכן להשתתף בפרויקט המימוש שלו – הפרויקט הציוני – לוקח על עצמו את משימת הבירור הנמשך של האופנים בהם הן המחשבה היהודית, הן הפרדיגמה הדמוקרטית, עשויים להשתנות באופן עמוק כדי להוביל בסופו של דבר להשלמה בין שני הרכיבים מבלי לערער או למחוק את המהות העומדת בבסיסן. במלים אחרות, האידיאל של "יהודית ודמוקרטית" תובע יחס דינמי למכלולי התוכן – הן של היהדות, הן של הדמוקרטיה. איננו תמימים לחשוב שתהליך הבירור הזה יהיה קל, פשוט, או קצר – מציאות הימים האלה מוכיחה אחרת, ככל שנדרשות לנו הוכחות נוספות.

 אכן, ייתכן שלעולם לא נגיע למקום בו נדע שהושגה התיישבות מלאה של שני השדות זה עם זה. אך אנו סבורים שנכונות להשתתף בפרוייקט היהודי-דמוקרטי דורשת קבלה של פוטנציאל השינוי העמוק של מערכות הערכים, כנתון רצוי ומעודד, ולא כאיום או כחתרנות. 

לא קל לחיות בתנאים של שינוי ועדכון נמשכים של הנחות יסוד תרבותיות, קהילתיות, ערכיות, אמוניות. מערכות ערכים – דת ואזרחות כאחת – נועדו הרי להקנות סדר ויציבות לחיים האנושיים, כדי לאפשר לנו להתפתח, להתממש ולתרום בתחומי חיים אחרים. לא פלא אפוא שהחיים במדינה היהודית-דמוקרטית מורכבים, רגישים ומערערים יותר מבמקומות אחרים. 

זה גורלנו – מי שחש שחיים ציבוריים שהם נטולי זיקה הן ליהדות והן לדמוקרטיה הם חיים חסרים, נגזר עליו לעסוק ברציפות בבירור דרכי החיבור האפשריות בין שני העולמות הללו. לגורל זה ניתן לגשת בהרמת ידיים: אין סיכוי, מה שנותר לנו זה להסתדר עם מה שיש; או בדחף העשייה: האתגר התקבל, בואו נתחיל לעבוד. 

אנו מזדהים באופן מלא עם מכלול הרעיונות של הרב שרלו לפעולה צופה פני-עתיד, ואנו סבורים שהגרסה האופטימלית שלנו לחיים הישראליים לפי הבנתנו את "יהודית ודמוקרטית" לא תהיה שונה מאוד מזו שמדמיין הרב שרלו לפי מאמרו. אך המוטיבציה חשובה – כי היא הבסיס לגיוס הציבור, על סוכני הדעת והיצירה שלנו, לפרוייקט הבירור של "יהודית ודמוקרטית". אנו מאחלים לציבור בישראל שתהליך הבירור הזה, שבמרכזו מגע בלתי אמצעי, כן ומכבד בין שונים, חשיפה של עמדות, דעות, צרכים ואמונות, ועיצוב פתרונות חדשים שעדיין איננו יודעים איך ייראו – ייהנה מתשומותיהם של אנשים כמו הרב שרלו. 

ד"ר אורי אהרונסון הוא חבר סגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן וסגן ראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי שם; ד"ר משואה שגיב היא המנהלת האקדמית של המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, ועמיתת מחקר במכון שלום הרטמן. לאתר המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי: www.cjdl.org.il 

מדינה יהודית ודמוקרטית לא תהיה כאן. איך בכל זאת נצליח לגשר על הפערים?

הוויכוח בנושא חוקה בישראל נסוב סביב חוסר היכולת לגשר על הסתירה בין מדינה יהודית לדמוקרטית. הרב שרלו מסביר איך בעוד הסתירה בין השתיים בלתי ניתנת ליישוב, ניתן בהחלט לאמץ דרכים לרכך ולצמצם אותה, כדי שיהיה אפשר לחיות איתה

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר.

| הרב יובל שרלו |

תפישת עולם אמונית מונותיאיסטית ותפישת עולם דמוקרטית מצויות בסתירה, ולכאורה לא ניתן ליישב אותה. הסתירה נובעת משתי סיבות. הראשונה היא שאלת מקור הסמכות: תפיסת עולם דתית מעמידה את האלוהים במרכז, ואילו תפיסת העולם הדמוקרטית מעמידה את העם במרכזה. בתפיסת העולם הדתית הרוב אינו רשאי לקבל הכרעות המנוגדות להלכה, והתורה אף ציוותה לא ללכת אחרי הרוב כאשר הוא פועל לרעה (שמות כג, ב). 

אילו הפער היה מתמקד בסדרי קבלת החלטות ובעקרון שלטון הרוב בלבד היה אפשר ליישב את הבעיה, לפחות במישור הפרקטי. אלא שיש בעיה מהותית יותר, הנעוצה דווקא בכך שדמוקרטיה ליברלית מערבית מתאפיינת גם בערכים שהרוב דווקא אינו רשאי לבטל: חופש הדיבור, ההתארגנות, העיסוק, הדת וכדומה. לעומת זאת, התפיסה הדתית והציווי האלוהי מחייבים לעיתים פגיעה בזכויות הפרט, בעיקר כשמדובר במצוות שהוא חייב לקיימן בשל היותו חלק מהקולקטיב היהודי. 

הרב יובל שרלו

אם כן, הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית סובלת לכאורה מסתירה מהותית. היא נשענת על שני מקורות סמכות – היהדות והדמוקרטיה – ומכתיבה שתי רשימות שונות של תחומים שאין הרוב יכול לעצב (מצוות אלוהיות מחד גיסא וזכויות הפרט מאידך גיסא). מה שמחריף את העימות הזה הוא השפה המשמשת לדיונים עליו. אלה הבאים בשמה של היהדות טוענים לא אחת כי הם אינם יכולים לדבר בשפת הדמוקרטיה המתווכת, הכוללת פשרות, ויתורים והסכמות, שכן אין מדובר בעמדות אישיות שלהם כי אם בייצוג עמדות שמקורן אלוהי, ועל כן לא ניתן להגיע להסכמות ולפשרות בעניינן. לעומת זאת, הבאים בשם הדמוקרטיה טוענים כי אין סמכות כלשהי הרשאית לפגוע בזכויות הפרט, ולעיתים אף כופרים בתוקפן של עמדות הנשענות על ציווי דתי.

האם אפשר ליישב את הסתירה?

הסתירה בין ההגדרות מטרידה את ישראל מיום היווסדה, ולאורך השנים הוצעו הצעות שונות ליישובה. יש שביקשו ליישב את הסתירה על ידי הוכחה כי היהדות מכירה בכוחו של הרוב ככלי העיקרי להכרעת וליישוב סכסוכים. בדבריהם הם התבססו הן על המקורות השונים המלמדים על כוח הרוב הן על ההיסטוריה היהודית, ובעיקר חיי הקהילה, שהוכרעו בקהילות שונות בדרכים שונות מכוח סמכות ה"קהל", ולא מכוח סמכות אלוהית. חלק מהמצדדים בדרך זו ציינו  כי התורה עצמה ציוותה להקים את המלוכה "ככל הגויים אשר סביבותיי", לאמור: התורה מלמדת כי אין היא מתערבת בתבניתו של השלטון הראוי, והיא מכירה במה שמקובל אצל אומות העולם המתוקנות כדבר מתאים לחיקוי על ידי עם ישראל. במילים אחרות, תפקיד התורה הוא לעצב פנים מסוימים של החיים בכל שלטון שייבחר, אולם אין היא קובעת את אופני השלטון. דרך מחשבה זו טוענת למעשה כי היהדות אימצה את הדמוקרטיה.  

אולם נראה כי הניסיון למצוא את השורשים הדמוקרטיים ביהדות מעיד על אי הבנה של שני הקטבים  – הדמוקרטיה וההלכה. מחד גיסא, הדמוקרטיה המודרנית בצורתה הנוכחית אינה רק כלי של הכרעת מחלוקות בדרך הרוב. זוהי תפישת עולם רחבה הקשורה גם לריבונות האדם, לחירות, לזכויות הפרט, לליברליות ולשוויוניות. האדם הדמוקרטי הוא משכיל, פתוח, עצמאי ונהנה מתקשורת חופשית ומחופש ההתארגנות וההבעה. כל אלה הם חלקים בלתי נפרדים של הדמוקרטיה, ומשום כך לא ניתן להסתפק במקורות הלכתיים הדנים בכוח הרוב. 

מאידך גיסא, אין זה נכון כי ההלכה מכירה באוטונומיה מוחלטת של האדם ומעניקה לרוב את ההכרעה ללא הגבלה. למעשה, הפסוק עליו מבוססת החובה ללכת אחרי הרוב אומר את ההפך המוחלט: "ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות", כלומר – גם אם דעת הרוב נוטה לכיוון שגוי בעיני אדם, עליו לשמור על דעה צלולה ועצמאית. 

כדי לבחון אם היהדות אכן מכירה בדמוקרטיה אפשר להציג שאלה פשוטה: מה תהיה עמדת היהדות אם המבנה החברתי של מדינת ישראל ישתנה, ויהיה בה רוב דתי ומיעוט חילוני? האם ההלכה תכיר בזכותו של המיעוט לחלל שבת ולנהוג במכוניות פרטיות ברשות הרבים? האם ההלכה תכיר בחופש הביטוי גם אם ייאמרו דברים קשים מאוד נגד התורה, נגד ההלכה ונגד הרבנות? יש לזכור כי שאלה זו אינה היפותטית בלבד. אם המגמות הדמוגרפיות במדינה תימשכנה, האפשרות לרוב דתי תהפוך להיות ריאלית. מעניין לציין כי ככל הידוע לי לא נערך ולו דיון הלכתי אחד על מדיניות ההלכה במציאות שבה הרוב הנאמן להלכה שולט במדינה, אולם נותר מיעוט שאינו עושה זאת. שאלה זו מחריפה בשל המקורות הקדומים של היהדות, שמצווים על הענשת מחללי שבת בחומרה. כשייפתח הדיון הזה נוכל לבחון עד כמה ההלכה אימצה את הדמוקרטיה במובן המלא של המילה. 

ניסיון אחר ליישב בין שני הערכים מהכיוון ההפוך מיוחס לנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק. לדבריו, בהגדרת המדינה  ה"יהודית" כפופה ל"דמוקרטית", ועל ישראל לאמץ מתוך היהדות רק את הערכים העומדים בקריטריונים הדמוקרטיים. עמדה זו היא סוג של מכבסת מילים, שכן היא משמיטה למעשה את ה"יהודית" מהגדרתה המהותית של המדינה. אם בכל עימות בין הערכים  תגבר ידה של הדמוקרטיה, המשמעות היא שישראל תהיה מדינה הפועלת מכוחם של ערכים אוניברסליים בלבד, ומותירה ל"יהדות" את האפשרות לקשט את הדמוקרטיה בפסוקים מן המקורות. 

השופט אהרון ברק

חוקה – עוד בעיה או הדרך לפתרון?

ישנם הטוענים כי ברגע שתהיה לישראל חוקה הסתירה בין הערכים תיעלם, אולם לדעתי אין חוקה פוטנציאלית שתצליח ליישב את הסתירה. אם תהיה זו חוקה "רזה" – בלי רשימת זכויות ובלי הגדרת המדינה כמדינה יהודית – היא לא תיישב את הסתירה, אלא תותיר את השאלות מחוץ לחוקה; אם החוקה תכלול בתוכה גם את רשימת הזכויות, אך לא את המבוא לחוקה (כמו מגילת העצמאות) – היא תכריע לכיוון ה"דמוקרטית" בלבד, בניגוד לעמדת הרוב בישראל; ואם היא תכלול  גם את רשימת הזכויות וגם את מגילת העצמאות – הסתירה תשתמר בה. 

לפיכך, דומה כי את מאמצינו אנו צריכים להשקיע במקום אחר. טענתי היא שאנו חייבים לחדול מהניסיון ליישב את הסתירה הזו, כיוון שיישובה הוא בלתי אפשרי. העימות המתמיד בין ההלכה היהודית ובין הדמוקרטיה ילווה את מדינת ישראל כל עוד יחיו בתוכה קהילות מנוגדות הבוחרות באחד מן הקצוות, ובשל כך הוא לא ניתן לפתרון בדרכי יישוב הסכסוכים המקובלים בעולם. אולם יש בידינו לרכך את העימות הזה: את המאמצים צריך להשקיע בניסיון לקרב בין שני הקטבים, אפילו אם אנו יודעים מראש כי הרמוניה מוחלטת אינה אפשרית. ריכוך מתמיד של המתח יאפשר למדינה להמשיך ולהתקיים בתוך המתח הזה – ולא זו בלבד, אלא אף עשוי להפוך את המתח מבעיה מהותית לאתגר מעצים.

החתימה על מגילת העצמאות

הדרך הראשונה: בחינה מחודשת של הנחות היסוד

אמ;לק: ניתן לצמצם את הפער בין יהודית לדמוקרטית על ידי פירוש שונה של ההלכה ואימוץ כללים שלא ניתנים לשינוי על ידי הרוב

העמדה הדתית: לא רק בידי שמיים

ההלכה כאמור רואה בריבונו של עולם את מקור הסמכות, וזאת נשמת אפה של האמונה. עם זאת, משני כיוונים מרכזיים בולטת האוטונומיה וחשיבותו של האדם. אף שהתורה נתפשת כמקור אלוקי, בני האדם הם אלה שהופקדו על פרשנות התורה. על כן, עצם הטענה כי מדובר בייצוג עמדות השכינה היא הפרזה במעמדם של פוסקי ההלכה. מרחב התמרון וחופש הדעת שניתן לבני אדם הוא עצום, ועל כן יש ביד נושאי דבריה של ההלכה לקיים משא ומתן ודיאלוג על דרכה, ולא להעמיד אותה כמי שאינה פתוחה לדיון.  

יתרה מכך, יש מקורות מיוחדים המלמדים על אוטונומיה גדולה הניתנת לפוסקי ההלכה לא רק כמפרשים את המקורות האלוהיים, כי אם גם כמחוקקים את דרכה של ההלכה. משום כך לא ניתן לטעון כי מדובר בציות לצו האלוהי בלבד. הפרשן והמחוקק מביאים לעבודתם גם את תפישתם התרבותית ואת העולם החברתי שהם חיים בו. הכרה במרכיבים האנושיים הקיימים בעולמה של ההלכה מאפשרת ריכוך של העמדה הבלתי מתפשרת והמתבדלת. 

העמדה הדמוקרטית: לא תמיד הרוב קובע

הדמוקרטיה מציגה את עצמה כמי שמכתירה את העם לריבון, והוא הקובע את ההתנהלות הדמוקרטית. ברם, ניתוח מעמיק של העמדות הדמוקרטיות הקיימות היום מלמד כי לא כל הסמכויות ניתנות בידי העם. גם במישור הפילוסופי וגם בהתארגנויות מעשיות, כגון האיחוד האירופי, ניכר שיש ערכים אוניברסליים שהרוב אינו רשאי לפעול נגדם. קיים ויכוח נוקב לגבי מקורם ותקפותם של ערכים אלו, וכן לגבי היקפם, אולם עצם ההכרה כי לא כל דבר ניתן להכרעת העם ויש ערכים כלליים המחייבים גם את הרוב היא שרירה וקיימת.

הכרה זו מאפשרת לטעון כי הדמוקרטיה מסוגלת לאמץ ערכים נוספים שאינם נתונים להכרעת הרוב. ערכים אלו עשויים להיות גם דתיים, והדמוקרטיה עשויה לראות אותם כיסוד הקיום הלאומי, שאינו נתון לשינוי על פי רצון הרוב. איני טוען בכך כי הדת היא אוניברסלית באותה מידה של רשימת זכויות האדם, אך משעה שהדמוקרטיה קיבלה על עצמה עקרונות שאינן כפופים לשלטון הרוב בלבד – פתוח השער לכניסה של ערכים נוספים לתוך מסגרת זו. מדינת לאום יכולה להתקיים בתוך מסגרת דמוקרטית, ולהיות מאופיינת ביסודות מהותיים הלקוחים מהעולם הדתי של לאום זה. 

המסקנות העולות מבחינת עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ושל ההלכה היהודית אינן מבטלות את הפער ביניהן לחלוטין, ואפילו לא מביאות לידי מערכת הסכמות שניתן לחיות איתה. מהכיוון הדתי, אף שהועצמה סמכות האדם כפרשן וכמחוקק, לא בוטלה העובדה כי במוקד עומדת ההתגלות האלוקית, שהיא מקור הסמכות. יתרה מכך, כוונתו של האדם המאמין כפרשן היא להגיע לפירוש הנאמן ביותר לצו הקטגורי, שמקורו מחוץ לאדם. לפיכך החירות שהוא נוטל לעצמו מוגבלת, ותפישת היסוד מכוונת תמיד לבירורו של הצו האלוקי המדויק.

גם מן הצד הדמוקרטי לא התבטל הפער. אמנם יש ערכים שהם מחוץ לקביעת הרוב, אולם הם עצמם מבוססים על הכרעת האדם כריבון או על הכרות נוספות, כמו ההסכמה הבין-לאומית, וקשה להכניס למסגרת זו גם את התפיסה הדתית. למרות זאת, ההכרה ביכולתן של שתי המסגרות לערער על תפיסות היסוד של מקור הסמכות שלהן בנסיבות מסוימות היא צעד חשוב בדרך להתקרבות בין הקצוות. 

הדרך השנייה: קירוב תכנים 

אמ;לק: הכרה דתית רחבה יותר בזכויות הפרט והכרה דמוקרטית מוגברת בזכויות הקולקטיב

הפער בין שתי הגישות יכול להצטמצם גם על ידי בחינה מחודשת של האפשרות כי ההלכה אכן מכירה בשפת הזכויות העומדת בבסיס הדמוקרטיה. כאמור, הטענה כי ההלכה היהודית מכירה בסמכותו של הרוב אינה מבוססת דיה לדעתי, אולם יש שני כיוונים אחרים שעשויים להעיד על הימצאות של ערכים דמוקרטיים ביהדות: הכרת ההלכה בדרך הארץ שקדמה לתורה, ורשימת הזכויות הנמצאת בתוך ההלכה עצמה. 

דרך ארץ: הדרך המחברת בין אדם לחברו

הקביעה כי דרך ארץ קדמה לתורה מחייבת הסבר לשוני. במונח "דרך ארץ" אין כוונתי למשמעות המקובלת היום, של התנהגות נאותה בנימוסים והליכות נאות, אלא למשמעות המקורית של המונח בלשון חז"ל – ההתנהגות הטבעית המקובלת בעולם. דרך ארץ היא מילה נרדפת להתפרנסות מעמל כפיים, לקיום יחסי אישות ולמנהגים הנהוגים בין בני אדם. חז"ל דיברו הרבה בשבחה של דרך הארץ, ובמחויבות של האדם לנהוג לפי הכללים שהיא מכתיבה. 

הקביעה של חז"ל כי "דרך ארץ קדמה לתורה" מקנה תוקף למה שנהוג בין בני אדם במדינה מתוקנת ונורמלית, הדומה במידה לא מעטה לרשימת זכויות האדם. אימוץ של רשימה כזו אינו צריך אפוא לנבוע מההלכה דווקא, אלא מהכרעות האנושות עצמה בדבר ההתנהגות הראויה והמתאימה. אנו מוצאים את הרוח הזו מנשבת בעיקר בדברי הנביאים,  שרבים מהם ביטאו את החובה לנהוג בצדק וביושר, בהגינות וברגישות חברתית, הרבה מעבר לעולמה של ההלכה ובסטנדרטים גבוהים בהרבה מאלה של החוק. וכשהעמדה היהודית במשוואה של "מדינה יהודית דמוקרטית" רואה את עצמה מחויבת לערכים האוניברסליים הכללים שבעולם – אנו יכולים לראות בכך ריכוך המתח הגדול שבין העולמות.

הזכויות בהלכה: לקרוא בין השורות

מעבר להימצאותו של שיח הזכויות בדרך הארץ, רשימת הזכויות היא חלק בלתי נפרד גם מעולמה של ההלכה עצמה – אלא שיש לדעת איך למצוא אותן בתוכה. ההלכה בדרך כלל אינה מדברת בשפת זכויות, אלא בשפת חובות. כך, היא אינה מדברת על זכותו של אדם לשמו הטוב, אלא מחייבת את האחרים שלא להוציא לשון הרע ושלא להלבין פנים; היא לא עוסקת בזכות לחיים הוגנים, אלא מחייבת את הציבור לדאוג לחלשים שבחברה; היא לא עוסקת בזכותם של הורים על ילדיהם, אלא בחובות ילדים כלפי הוריהם. על כן, לא ניתן להעתיק באופן פשוט את השפה ההלכתית לשפה הדמוקרטית. 

אולם עצם העובדה כי ההלכה מטילה חובות רבות כלפי ה"אחר" מלמדת על הימצאותם של ערכים דמוקרטיים במובנם הרחב גם בחלק היהודי של המשוואה. זו ההזדמנות להעיר על נקודה מרכזית בסוגיה זו: בדרך כלל, העיסוק בדמותה של ישראל כמדינה יהודית מתאפיין אך ורק בתחומים שבין אדם למקום, כגון נישואין וגירושין, כשרות ושבת. אולם מסורת עם ישראל ותורתו עוסקים רבות בשאלות הצדק החברתי, והנביאים אף הציגו את הנושא הזה כתשתית הקיומית של האומה. נדרש אפוא שינוי משמעותי בתודעה הציבורית, והדגשה כי ישראל כמדינת צדק ומדינת רווחה היא אחד מהיעדים המשותפים של הצדדים השותפים בוויכוח. אפשר ששינוי תודעתי כזה יתרום אף הוא את חלקו לצמצום המתח שבין שני הקטבים. 

מן העבר השני, משימת ההתקרבות בין הצדדים מוטלת גם על הדמוקרטיה. בד בבד עם העיסוק החיוני ברשימת זכויות הפרט קיימת גם ההכרה ברשימת הזכויות של הקולקטיב. גם לקולקטיב זכויות להגדרת רשות הרבים הציבורית שלו. הרעיון הדמוקרטי יכול לעלות בקנה אחד גם עם רעיון מדינת הלאום, ועם הרצון של הקהילה הרחבה לעצב את דרכה ברוח מיוחדת. 

קירוב התכנים רלוונטי גם לעניין כינון החוקה. אחד מנושאי הוויכוח בעניין החוקה הוא השאלה אם היא תכיל בתוכה גם "מבוא לחוקה" ואם מגילת העצמאות, או מסמך דומה לה, תהיה חלק בלתי נפרד מן החוקה. אם מדינת ישראל אכן תדחה את המודל הליברלי המערבי הרדיקלי, המתכחש לזכות קיומה של מדינה לאומית, ותאמץ גישה דמוקרטית רכה יותר, קיימת אפשרות רחבה לצמצום המתח שבין דת למדינה, שכן המדינה עצמה תוכל להכיל בתוכה מרכיבים משמעותיים של הזהות הדתית הלאומית. 

הדרך השלישית: צעדים לקראת שינוי

אמ;לק: על החברה הדתית להכיר בכך שחקיקה דתית פוגעת בזכויות הפרט ומאידך יש לקבל את החשיבות העליונה שהחברה הישראלית נותנת לסמלים ולערכים היהודיים, שאת חלקם לא ניתן להכפיף לכללי הדמוקרטיה בלבד

כאמור, שתי הדרכים גם יחד אינן מבטלות את קיומה של הסתירה, אולם הן מעמעמות אותה ומאפשרות קיום משותף של תפיסות שונות ביחס לאופייה של המדינה. את המרווח שעוד נותר בין החיים הדמוקרטיים ובין היהדות תיאלץ ישראל ככל הנראה לפתור גם בדרך פרקטית. 

רוב האזרחים היהודים, שהם הרוב במדינה, מקיימים זיקה עמוקה לרעיונות הדמוקרטיים ובד בבד ברצונם כי ישראל תהיה מדינה יהודית, גם אם לא הגדירו במדויק מה הם היסודות היהודיים שהם רוצים שהמדינה תממש. לא זו בלבד, אלא שגם הנוטים יותר לעמדה הדמוקרטית וגם הנוטים יותר לעמדה היהודית מכירים בקיומו של הציבור המתנגד לדעתם, ומבינים כי לא ניתן יהיה לכפות בכוח את ההכרעה. 

ההכרה כי לא ניתן להכריע את אופייה של המדינה בעזרת רוב מקרי בכנסת, ושהוויכוח הפנימי הוא מהותי ועתיד להתקיים עוד שנים רבות, מביא רבים לזנוח את הניסיון לסיים אותו בצורה פוליטית. גם העובדה שישראל היא המדינה היחידה בעולם הנתונה באופן מתמיד לאיום מצד גורמים השוללים את עצם קיומה של המדינה מעצימה את תחושת פיקוח הנפש הלאומי של אזרחיה, ואת ההבנה כי אחדות האומה חשובה יותר מהכרעה בשאלת הדת והמדינה. 

רוב אזרחיה של המדינה מבינים כי צריך להיות מעשיים. פער גדול מדי בין תפישות היסוד והאידאולוגיה של קבוצות שונות ובין חוקה שתתקבל בכוח לא יוכל להתקיים זמן רב, והוא עלול לסכן את קיומה של מדינת ישראל. 

אפשר שהמציאות הקיימת תימשך עוד זמן רב. לפיכך, אני מסתכן בהערכה כי תהליך קבלת החוקה במדינת ישראל יתרחש באחת משתי דרכים. האפשרות האחת היא שתתקבל חוקה בלי הסכמה רחבה, אולם למעשה במקרה כזה לא תהיה לה משמעות של ממש, בשל הפער הגדול שבין המציאות ובין הניסוח של החוקה. האפשרות השנייה, הנראית סבירה יותר (ואף נכונה יותר), היא שמדינת ישראל תיוותר בלי חוקה, או למצער ללא פרקים בחוקה שיסדירו את נושאי הדת והמדינה – כלומר, המשך המצב הקיים, תוך ריסון הדדי של שני הצדדים.

מן הצד של תומכי ה"יהודית" יבוא הריסון משני כיוונים. הכיוון האחד הוא ההכרה במגבלות הכוח של הדת, ובהכרה שהתפישות הדמוקרטיות בדבר חירות האדם והאוטונומיה שלו אינן מתירות חקיקה דתית רחבה, ואינן מאפשרות כפייה של עקרונות דתיים בחסות החוק. עובדה זו הולכת ומוטמעת בחברה הדתית, והיא למדה כי על אף החקיקה הקיימת (לדוגמה) בתחום המשפחה – רבים הזוגות החילוניים שאינם מקימים את ביתם בדרך שהחוק מנסה לכפות ומוצאים דרכים עוקפות. הדבר נכון גם ביחס לחוקים אחרים, כגון חוק השבת. 

הכיוון השני שממנו יבוא הריסון הוא פנים-דתי: המחשבה הדתית תאמץ לתוכה הכרה כי קשר הדוק מדי בין המדינה ובין הדת פוגע בדת עצמה, מסיבות שונות: נושאי דברה חופשיים פחות בשל העובדה שבפועל הפסיקה ההלכתית כפופה לבג"ץ ולמוסדות אחרים של המדינה; הדת הנסמכת על החוק ממאיסה את עצמה על הציבור, ודווקא במקומות שאין בהם חקיקה (ליל הסדר, יום הכיפורים, ברית מילה) כוחה של הדת חזק יותר; ובכלל, אין זה ברור כי יש משמעות דתית לקיום מצוות מכוח סמכות המחוקק החילוני, ועל כן אפשר שהדת עצמה לא תהיה מעוניינת בהסדרים הכופים והמחייבים בחסות החוק, אלא בהיקפים מצומצמים מאוד. 

מן הצד של ה"דמוקרטית" יבוא הריסון מתוך הכרה בחשיבות העליונה שמייחסת החברה בישראל לערכיה היהודיים. בית המשפט העליון יושב בתוך עמו, והוא לא יוכל להמשיך באותה מגמה המכפיפה את ה"יהודית" לערכים דמוקרטיים בלבד. את מה שבית המשפט לא יעשה בעצמו עשויה לעשות החקיקה בכנסת, ואנו מוצאים סימנים לכך בתחומים לאומיים אחרים, המלמדים על מגמות אלו לטוב ולרע. בית משפט עליון היודע לרסן את עצמו, בד בבד עם שמירה קפדנית על זכויות האדם וגבולות הקולקטיב, הוא תנאי הכרחי להתקרבות בין הקטבים. 

סיכום

אני מאמין ששלושת מהלכי הריכוך המוצעים לעיל יאפשרו את החיים המשותפים בישראל, ואף יתגלו כמקור של ברכה בדרך המיוחדת, הכמעט בלתי אפשרית, של ניהול מדינה "יהודית דמוקרטית", שבסופו של דבר מבטאת את הייחוד התרבותי של מדינת ישראל. אני מאמין כי אם נוותר על היומרה לפתור את הבעיה באופן מוחלט, ונקבל את האנומליה של "יהודית ודמוקרטית" כאתגר ישראלי ייחודי לנו, אפשר שהמתח הזה ישפיע השפעה מתמדת על שני התחומים המנוגדים, ובסופו של דבר יצאו כולם נשכרים מכך.  

*

הרב יובל שרלו מכהן כראש ישיבת אורות שאול, חבר בארגון רבני "צהר" ובפורום תקנה.