פוסטים

חשיפה: ההסדרים למניעת ניגוד עניינים של ממשלת ישראל

קודם לתכלס:
 –
נדגיש כי לא כל המשרדים העבירו את ההסדרים כדרוש. גם עקב העיכובים בקבלתם לצד התחלופה הגבוהה – אין בנמצא את כלל ההסדרים של פקידים חדשים. לבסוף, צנזרנו בעצמנו כמה פרטים שמשום מה הממשלה לא עשתה זאת בעצמה- לדוגמא מספרי תעודות זהות וכתובות.

המשך קריאה…