ארגון הגג למען הטבות המס לאדם העובד בישראל

חוק עידוד השקעות הון

החוק בא לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית לשם פיתוח כושר היצור, שיפור יכולתו של המגזר העסקי ויצירת מקומות עבודה.

הוראות החוק אינן מגבילות את ההטבות הגלומות בו לטובת ארגונים כלכליים מסדר גודל מסוים ובצדק, אך בפועל עסקים קטנים המעסיקים פחות מעשרה עובדים, אינם זוכים להינות מהוראות החוק. זאת ועוד, עסקים קטנים ובינוניים הם נשמת אפה של כל כלכלה מפותחת ומתפתחת ויש לתמוך בהם ולקדם אותם לפחות, אם לא יותר, מארגונים כלכליים גדולים וחזקים. בכוונתנו לפעול נמרצות על מנת לשנות ממציאות זו.