ארגון הגג למען הטבות המס לאדם העובד בישראל

שותפות לאיגום הוצאות פרטיות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה אין לנכות הוצאות פרטיות.

בכוונתנו לפעול לכינון שינוי חוק בעניין זה ולהבטיח כי מדינת ישראל מספקת לעצמאים פרמיית עידוד על הסיכון שהם נוטלים כיזמים ובמסגרת זאת לאפשר להם, בניגוד לאוכלוסיית השכירים לנכות הוצאות פרטיות כגון משכנת, שכירות ומעון יום.