ארגון הגג למען הטבות המס לאדם העובד בישראל

חברת ענק אופ-שור

  1. חיוב המס בישראל הינו על בסיס טריטוריאלי והחל מינואר 2003, גם פרסונאלי. מדינת ישראל מחייבת במס פעילות שמבוצעת בישראל ובנוסף לכך פעילות של ישראלים המתבצעת מחוץ לישראל.
  2. ההכרעה בשאלת מקום הפקת ההכנסה אינה פשוטה כאשר עוסקים בפעילו במסגרת האינטרנט. הקושי בא לידי ביטוי כאשר תושבי מדינה מתאגדים בתאגיד שמקום מושבו במדינה עמה ישראל אינה חתומה על אמנה למניעת מסי כפל ואינם מקיימים משטר מס מסודר, המכונים "מקלטי מס" או בשם מוכר נוסף "אופ שור".
  3. בכוונתנו לשקול התאגדות במתכונת דומה שמטרה העיקרית בנסיבות הינה לסייע בידה של רשות המסים במלחמתה בתאגידים הגדולים שעושים לעיתים, כך אנו חוששים, שימוש שלא מלווה בתוכן אמתי. במסגרת זו נשקול ונבחן את האפשרות לאגד תאגיד כזה באופן שקיים תוכן כלכלי אמתי ויאפשר לקיים פעילות שחלקה לא יתחייב במס בישראל בכפוף לנסיבות והוראות החוק.
  4. נבקש להגדיר מראש כי, עיקר מטרתנו במסלול זה הינה להעלות את הדיון לסדר היום ולוודא שמה שמפריד בין העסקים הקטנים לבין האפשרות לקיים פעילות ברת קיימא בחו"ל שאינה חייבת במס בישראל, אינו הגודל.