נוכחות הח"כים בוועדות החוץ והביטחון – סדרת כתבות

נתוני הנוכחות המעודכנים של ועדת החוץ והביטחון נחשפים לראשונה – סדרת כתבות של "שקוף" על הנעלמים והמצטיינים בוועדות הסודיות ביותר של הכנסת