הדמוקרטיה בישראל

פרויקט מיוחד: יורדים לשורשים – מפרקים את הדמוקרטיה הישראלית