ממצאים

ממצאי המיזם עד כה. מאחוריהם עומדים מקורות, הפעלת חוקרים, ניתוח של מאגרי מידע, תשובות לבקשות חופש מידע שהגשנו ועוד.

חשוב להדגיש: בנמצא ח״כים נהדרים עם חוט שדרה. אך עלינו לשאוף לכנסת בה הם הרוב המוחלט, ושקיפות היא דרך המלך לכנסת חזקה – כזו שמושכת רק אנשים שבאו לשרת את הציבור הרחב. בינתיים אנו רוצים שחובבי האפילה יזיעו ויחשבו פעמיים לפני שישרתו אינטרסים צרים. התחקירים מסייעים לשינוי המציאות ולקידום חוקי שקיפות כך שנוכל לעלות מדרגה לשלטון למען הציבור הרחב ולא לאינטרסים הצרים של חבריו.