איזה חוקים הקואליציה מקדמת עבורכם?

הפעם בטרחנות לשבת (על הדברים שכולכם מרגישים שצריך לתקן, אך ממשיכים כאילו אין דין וחשבון ולכן אמשיך לחפור עליהם עד שיתוקנו): הקואליציה.

המשך קריאה…

מידע לעם – בואו לנבור בריכוז חדש של יומנים, הוצאות, ואינפורמציה שלטונית מגוונת

איגדנו שלל ארגונים חברתיים כדי ליצור אתר שירכז את כל המידע שהחברה האזרחית משיגה מהשלטון- ואנו מרכזים אותו במקום אחד למען הגברת השקיפות.

אתר "מידע לעם" נועד לספק פלטפורמה להנגשת מידע ציבורי שהתקבל ונאסף ע"י עמותות ופעילים. את האתר מובילים המתכנתים מתנדבים גיא זומר ואורי הוך, עמותת הצלחה, התנועה לחופש המידע ואנחנו.

כך ראשי הקואליציה מסייעים לבכירים שבזבזו כספי ציבור- לחמוק מענישה

הידעתם שבישראל פועלת ועדה להטלת חיוב אישי לפוליטיקאים ופקידים מקומיים שהוציאו כספי ציבור שלא כדין? כן, זה סוג של נס. בידי הוועדה סמכות לקנוס בכירים ברשויות המקומיות על שימוש לא תקין בכספי ציבור, כלומר לקבוע שראשי ערים ופקידים ישלמו מהכיס שלהם על כספים שהוציאו שלא כדין – מכיסנו. בעבר בדקנו את פעילות הוועדה לעומק וגילינו שהקנסות עלובים, שחלק מראשי ערים מצפצפים על ההחלטות. שהוועדה מוותרת בעצמה לעתים על הגבייה.

רעיון הקנסות מכיסם האישי של בכירי המגזר הציבורי מקומי מבורך (והלוואי שיחול גם על שרי הממשלה). אך הביצוע כושל. ההרתעה – אפסית.

ולא תאמינו מה קורה עכשיו: ראשי הקואליציה חברי הכנסת דוד ביטן ודודי אמסלם מבקשים לרכך אפילו את המנגנון הזה. לפי החוק שהשניים מקדמים בימים אלו – יהיה קשה יותר לקנוס אנשי ציבור שחטאו. יצטרכו לוודא שהעבירה נעשתה ביודעין "ומתוך כוונה לגרום נזק". בנוסף, ניתן יהיה להטיל קנס רק אם לא עברו שנתיים מתום כהונת נבחר הציבור או עובד העיריה, או 7 שנים מביצוע המעשה – המוקדם מביניהם.

מי ירוויח מהחוק של ביטן ואמסלם?

למה הדד-ליינים בעייתיים במיוחד? כי אחד מממצאי הבדיקה הוא גרירת הרגליים הבלתי נסבלת של הוועדה לחיוב אישי. מתנדב המיזם המומחה לרשויות מקומיות יוגב שרביט צלל לעומק הדוחות של משרד הפנים בניסיון להבין מי אלו הבכירים ברשויות המקומיות  שהודות לחוק של ביטן ואמסלם עשויים לקבל פטור מקנס אישי.

"קצת נפלה לי הלסת מהסוגיות שהגיעו לוועדה לחיוב אישי", מספר שרביט. "הבזבוזים שהובילו לפתיחת חקירות שעלולות כעת להיגנז נעים בין מיליוני שקלים לעשרות מיליוני שקלים". שרביט מצא כי נכון לעדכון האחרון של דוחות משרד הפנים (מרץ 2017), דוד ביטן ודוד אמסלם מקדמים חקיקה שתסגור ללא ענישה לפחות 24 חקירות פעילות נגד ראשי רשויות (וגזברים) שאפשרו ואף נתנו יד להתנהלות כספית לא תקינה. התנהלות שעלתה לתושבי הרשויות מיליוני שקלים. לא מעט מהם – ליכודניקים.

בנוסף, היות והחוק שהם מציעים מציב "פג תוקף" של שנתיים לקיום וסיום חקירה על נבחרים ועובדים שסיימו את תפקידם, עקב לוחות הזמנים הארוכים של הועדה יש סיכוי גבוה שיתחמקו מעונש דווקא אלה שהובילו לחריגות תקציב בשנת בחירות. כלומר מועמד מכהן ירשה לעצמו לנהוג בחוסר תקינות מתוך מחשבה שאם לא יבחר, הוא יוכל להתחמק מהאחריות.

חשוב להדגיש, הבדיקות שלנו נעשו אל מול תמצית דוחות הביקורת של הדוחות הכספיים של הרשויות. מי שמבצע את הביקורת הם משרדי רו"ח שממנה משרד הפנים ומדובר על ביקורות כספים שמבוצעות פעם בשנה על הדוח הכספי של הרשות. על סמך הממצאים האלה (בין היתר) מחליטים על פתיחת חקירה של הועדה לחיוב אישי.

עוד נדגיש שזהות הנבחרים והפקידים שעלו לועדה לחיוב אישי לא פורסמה במקור שפירטת באיזה רשויות מתקיימת החקירה, רק שם הרשות. אנו הערכנו מיהו ראש הרשות הרלבנטי על סמך לוחות הזמנים ו/או חומרת ההערות בדוחות משרד הפנים.

*

אמל"ק: הקואליציה פועלת להקל על בכירים ברשויות המקומיות להיות מושחתים. אם חוק זה יעבור, גם כאלו שכבר חטאו וגם מושחתים עתידיים – יזכו להנחות סלב על אף שהוציאו כספי משלמי המסים בניגוד לכללים.

הפירוט הארוך מדי:
שם הרשות המבוקרת תחילת הבדיקה של הוועדה כמה חודשים כבר מתקיימת בדיקת הוועדה שנת פתיחה עילה משוערת לפתיחת החקירה גורמים שעלולים להיות מועמדים לחיוב אישי שיוך פוליטי
זמר יונ-10 90 2010 בחודש ינואר 2008, משרד הפנים מינה למועצה ועדה למילוי תפקיד ראש המועצה וחברי מועצה. ייתכן וחוסר התפקוד של המועצה הוא זה שהוביל להקמת הועדה (אחוזי גביית ארנונה נמוכים) ראש הרשות והגזבר לא ידוע
עכו אוג-10 88 2010 שנת הכספים 2009 קיבלה דוח ביקורת עם הערות בנוגע לתנהלות כספית לא מבוקרת, שימוש בכספים שלא לפי ייעודם וחריגות מתקציבים ראש הרשות והגזבר ליכוד
אשקלון נוב-10 85 2010 הערות דוח ביקורת 2009:
1. העיריה התקשרה עם עמותת קרן אשקלון לביצוע עבודות בשנים 2006 עד 2008 ללא מכרז. העיריה שילמה לעמותה 16 מיליון ש"ח וזאת ללא הסכם התקשרות תקף
2. העיריה ביצעה שישים וארבעה תקציבים בלתי רגילים בחריגה בהוצאות בסך 1,006 אלפי ש"ח מהמסגרת התקציבית המאושרת
ראש הרשות והגזבר ליכוד
מרחבים ינו-11 83 2011 הערות דוח ביקורת 2010:
חמישה עשר מהוועדים שבתחום המועצה לא הגישו למועצה עד לסיום הביקורת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2010
ייתכן והתנהלות הכספים הבלתי מבוקרת של הועדים המקומיים היא העילה לועדה
ראשי הועדים המקומיים לא ידוע
לוד ינו-11 83 2011 העירייה פעלה תחת ועדה קרואה בראשות אילן הררי שהוחלף בשנת 2011 ע"י מאיר ניצן כחודש לאחר תחילת הפעילות של הועדה לחיוב אישי. ההערות בדוחות הביקורת לשנים 2010-2009 מעידות שהתפקוד של הועדה הקרואה בראשות אילן הררי היה גרוע (ניהול כספי לקוי) יו"ר הועדה הקרואה, חשב מלווה משרד הפנים
בית שמש ינו-11 82 2011 מתוך דוחות הביקורת לשנים 2009-2010:
בקרה כספית עם פערים בהכנסות, חובות ארנונה ומים של העובדים, ניהול כספי פיתוח לא תקין והוצאות שלא תואמות את התיקצוב
ראש הרשות והגזבר ש"ס
נשר מאי-11 78 2011 מתוך דוחות הביקורת לשנים 2009-2010:
העברת כספים מהתקציב הרגיל לתקציב הבלתי רגיל מעבר לתיקצוב המקורי, הוצאות בתקציב הבלתי רגיל מעבר לתקציב ומעל להיקף ההתקשרות, ביצוע תקציבי פיתוח ללא אישור משרד הפנים וללא חוות דעת של היועץ המשפטי
ראש הרשות והגזבר ליכוד
אשכול 01-יונ 78 2011 הערות דוח ביקורת 2010:
עשרים ושישה מהוועדים שבתחום המועצה לא הגישו למועצה עד לסיום הביקורת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2010
ייתכן והתנהלות הכספים הבלתי מבוקרת של הועדים המקומיים היא העילה לועדה
חריגות בהוצאות בתקציבים הבלתי רגילים מהמסגרת המאושרת
ראשי הועדים המקומיים
ראש הרשות, גזבר
יש עתיד
סחנין 01-מרץ 69 2012 מתוך דוח ביקורת 2011:
1. באחד התקציבים הבלתי רגילים העיריה התקשרה עם מהנדס לביצוע עבודות תכנון במכרז מסויים, בעוד עבודות האדריכלות ומסמכי המכרז לרבות האומדן הוכנו על ידי מהנדס אחר שהוא בנו של סגן  וממלא מקום ראש העירייה
2. העיריה שילמה לגזבר ולמהנדס העיריה המועסקים בתנאי שכר בכירים החזרי הוצאות רכב בסכום גבוה מהסכום המירבי שנקבע על ידי משרד הפנים והוצאות נסיעה אותן הם אינם זכאים על פי הסכם ההעסקה
3. העיריה גילתה מעילה בסך 837 אלפי ש"ח שנמשכה במשך חמש שנים. המעילה נבעה מנהלי עבודה ומחלוקת תפקידים לקויה אשר גרמו בעיקרן למתן הוראות לביצוע כפול של העברות בנקאיות. תלונה בנושא הוגשה למשטרת ישראל על ידי החשב המלווה של העיריה
ראש הרשות והגזבר לא ידוע
משהד מרץ-12 68 2012 מתוך דוח ביקורת 2011: (אמ'לק – מרוב שההתנהלות הכספית הייתה לקויה, מבצעי הביקורת לא הצליחו לבצע את תפקידם)
רואי חשבון המבקרים נמנעו מלחוות דעה על הדוחות הכספיים של המועצה בשל ליקויים מהותיים שנמצאו ברישומי החשבונות של המועצה. העדר התאמות של חשבונות מהותיים, אי המצאת תיעוד ו/או הסכמים ו/או הסבר מפורט עבור מחיקת ו/או הקטנת זכאים כנגד גרעון נצבר בסך של 1,539 אלפי ש"ח, וכן תיקי הוצל"פ אשר לא קיבלו ביטוי בספרי המועצה וחשבונות מהותיים אחרים. עם זאת, רואי החשבון הפנו תשומת לב לגרעון בתקציב הרגיל בסך 79,821 אלפי ש"ח ובתקציבים בלתי רגילים שביצועם הסתיים בסך 6,857 אלפי ש"ח בו מצויה המועצה. הגרעון המצטבר הכולל ליום 31 בדצמבר 2011 הסתכם ב- 86,678 אלפי ש"ח. (כ- 302% מסך תקציב המועצה לשנת 2011). כמו כן צוין בדוח רואי החשבון כי לא נכללו בדוחות נתונים על היקף החובות המסופקים פרט לאלו המתייחסים לחייבי הארנונה
ראש הרשות והגזבר לא ידוע
שלומי אפר-12 68 2012 על פי דוח ביקורת 2011 הרשות המקומית ניהלה את התקציב הבלתי רגיל (פיתוח) ללא בקרה וללא רישומים ראש הרשות, מהנדס הרשות והגזבר ליכוד
קרית מלאכי יונ-13 54 2013 על פי דוח ביקורת 2012 מסתמן שהרשות המקומית התקשרה עם חלק מהקבלנים ללא האישורים הנדרשים, שילמה לחלקם יותר מהיקף ההתקשרות ואף שינתה התקשרויות כך שקבלנים קיבלו יותר ממה שהיו אמורים לקבל ראש הרשות והגזבר קדימה
מג'אר אפר-14 44 2014 על פי דוח ביקורת 2013 (אמ'לק – לרשות מונתה ועדה קרואה)
התנהלות כספית לא תקינה – גביה נמוכה, חובות לעובדים וחברי מועצה, הוצאה מעל התקרה (התקציב גם לא אושר ע"י משרד הפנים), חריגות בתקציבי פיתוח, העברת כספי פיתוח תקציב השוטף
ראש הרשות והגזבר לא ידוע
אור יהודה אפר-14 44 2014 על פי דוח 2013:
1. חובות ארנונה של עובדי עירייה שלא נגבו
2. אי גביית חובות ארנונה של מעל 35 מיליון שקלים
3. מתן זכויות למקרקעין ללא תמורה, ללא חיוב ארנונה ושלא בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות
ראש הרשות, הגזבר ומנהל מחלקת גביה (אולי) ליכוד וש"ס
ג'ולג'וליה אפר-14 44 2014 על פי דוח ביקורת 2013 (אמ'לק – לרשות מונתה ועדה קרואה עקב הגביה הנמוכה)
התנהלות כספית לא תקינה – התקשרויות לא תקינות מול קבלנים, גביה נמוכה
ראש הרשות והגזבר לא ידוע
להבים אפר-14 43 2014 מתוך דוח ביקורת 2013:
המועצה התקשרה בהסכם עם מסיע להפעלת חלק מקווי ההסעות למרות שהצעתו נפסלה במכרז. ההתקשרות לא אושרה בוועדת המכרזים או במליאת המועצה. היועץ המשפטי לא אישר את החוזה כמו גם את החוזה עם מסיע נוסף שזכה במכרז
ראש הרשות והגזבר לא ידוע
תל מונד מאי-14 43 2014 על פי דוח ביקורת 2013 (אמ'לק – לרשות חשב מלווה)
התנהלות כספית לא תקינה – התקשרויות לא תקינות מול קבלנים, חריגות מתקציבי פיתוח, איוש לתפקידים בכירים ללא מכרז ומתן שכר חריג ללא אישור משרד הפנים
ראש הרשות והגזבר עצמאי
מרום הגליל 01/05/2014 43 2014 הערות דוח ביקורת 2013:
אף אחד מהוועדים שבתחום המועצה לא הגישו למועצה עד לסיום הביקורת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2013
כמו כן, לחלק מעובדי הרשות ונבחרי הציבור יש חובות ארנונה לרשות, חריגות מתקציבי פיתוח, העסקת קבלן ללא חוזה
ראשי הועדים המקומיים
ראש הרשות, גזבר
לא ידוע
רעננה יונ-14 41 2014 על פי נתוני הדוחות הכספיים העירייה סיימה את שנת 2013 עם גרעון של 36 מיליון שקלים בתקציב הרגיל (שנת בחירות) ראש הרשות והגזבר העבודה
עמק הירדן ספט-14 39 2014 הערות דוח ביקורת 2013:
19 מהוועדים שבתחום המועצה לא הגישו למועצה עד לסיום הביקורת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2013
כמו כן, קיימות חריגות מתקציבי פיתוח והעסקת קבלנים ללא חוזה או מכרז
ראשי הועדים המקומיים
ראש הרשות, גזבר
עצמאי
רמת השרון ינו-15 34 2015 גרעון של 88 מיליון שקלים בתקציב הבלתי רגיל בשנת 2013 (שנת בחירות) ראש הרשות והגזבר העבודה
אל בטוף ינו-15 34 2015 על פי דוח ביקורת 2014 (לרשות מונה חשב מלווה ב-2014)
התנהלות כספית לא תקינה – גביה נמוכה, חובות ארנונה לעובדי עירייה, הוצאה חריגה בתקציבי פיתוח, העברת כספי פיתוח תקציב השוטף, מתן הנחות בארנונה שלא כחוק
ראש הרשות, הגזבר ומנהל מחלקת גביה (אולי) לא ידוע
מבואות חרמון אפר-16 19 2016 על פי דוח ביקורת 2015:
התקשרויות לא תקינות מול קבלנים, בחירת ספק יחיד ללא הנמקה, חריגות בתקציבי פיתוח.
חובות ארנונה של חברי מועצה, מאמצי גביה לא מספקים מול חייבים, מתן הנחה שלא כחוק
ראש הרשות, הגזבר ומנהל מחלקת גביה (אולי) לא ידוע
מטה אשר אפר-16 19 2016 הערות דוח ביקורת 2013:
18 מהוועדים שבתחום המועצה לא הגישו למועצה עד לסיום הביקורת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2015, 31 ועדים מקומים לא הגישו את תקציב 2016 לאישור במועד הנדרש
כמו כן, לחלק מעובדי הרשות ונבחרי הציבור יש חובות ארנונה לרשות, מהנדס הועדה המרחבית קיבל תוספת שכר ללא אישור משרד הפנים
ראשי הועדים המקומיים
ראש הרשות, גזבר
לא ידוע
ליכוד

יועצת רה"מ שהושעתה בעקבות שחיתות וחזרה כלובסטית – פרח לרנר

הפעם ב"טרחנות לשבת" (מה שכולכם מרגישים שלא בסדר – ובאמת כך אבל ממשיך כאילו אין דין וחשבון ולכן אחפור עד שישתנה): פרח לרנר.

לרנר הייתה היועצת הקרובה ביותר לראש הממשלה בנימין נתניהו. אלא שבימים אלו יש לה עבודה חדשה: לדאוג שהפנסיות שלנו יתרוקנו.

המשך קריאה…

הברכות הסודיות של ראש הממשלה למקורביו

הפעם ב"טרחנות לשבת" (הדברים הקטנים האלו שכולכם מרגישים שלא בסדר – ובאמת לא בסדר אבל ממשיכים כאילו אין דין וחשבון): הברכות הסודיות של ראש הממשלה.

המשך קריאה…

השיטה של עורך הדין המקורב לרה"מ – דוד שמרון

הפעם ב"טרחנות לשבת" (הדברים הקטנים האלו שכולכם מרגישים שלא בסדר – ובאמת לא בסדר אבל ממשיכים כאילו אין דין וחשבון): דוד שמרון. המשך קריאה…

למה נבחרי ציבור צריכים לחשוף יומן?

מצעד המשחירים

המשך קריאה…

מה משותף לתשובה, אקירוב, דנקנר, אריסון, שטיינמץ ובעלי הון נוספים?

תומר אביטל

חידה: מה משותף לגופים המקושרים ליצחק תשובה, אלפרד אקירוב, שרי אריסון, היהלומן בני שטיינמץ, משפחת מירלשווילי (מבעלי ערוץ 20 שאגב מחזיקים בו דרך חברה הרשומה באיי הבתולה), ומרטין שלאף ונוחי דנקנר?

המשך קריאה…

הפרדוקס הגדול: ח"כים מוציאים יותר ויותר מכספינו על פייסבוק, אך לא מוכנים לביקורת

פייסבוק הפכה לאחת הזירות העיקריות של הפוליטיקאים: חלקם משקיע עשרות אלפי שקלים בקידום פוסטים מכספי משלם המסים. אבל לא לכולם זה משתלם. המשך קריאה…

על חסימות, שחיתות, והחופש הגדול של הח"כים – ניוזלטר חדש

שלום חברים וחברות יקרים, נתחיל בכך שבחודשיים האחרונים נפגשנו אתכם, תומכי המיזם, פנים אל פנים. רבים מכם הגיעו ולקחו חלק במפגשי "האוניברסיטה העממית"  כחלק מפרויקט "מתניעים דמוקרטיה חדשה" שערכנו ברחבי הארץ. התרגשנו כשנרתמתם לרעיון המוזר להקים סיירת שקיפות, כשהצטרפתם כתומכים למיזמים כמו "קרן התחקירים", וכשתרמתם וסייעתם לרעיונות מוטרפים כמו התקנת תקנון טרם חסימה בפייסבוק על ידי נבחרי ציבור – רעיון שכעת הופך לנורמה.
אז כן, זה נדוש, זה נאמר, אבל שוב תודה שאתם נותנים לעשייה הזו גב רחב כל כך.

מאז הניוזלטר האחרון עשינו הרבה במאה ימים של שקיפות. נצא לדרך:

חשיפות וממצאים חדשים

 • מה מידת ההשפעה שיש לקולות שלנו ושלכם הקוראים בלי הרף לשקיפות? עד כמה אנו באמת מצליחים לשנות גם את התפישה? לשאלה זו קיבלנו תשובה קטנה אך מרגשת במהלך הפריימריז במפלגת העבודה, שבהם שלושה מועמדים מובילים ניסו "להשוויץ" בפנינו מי שקוף יותר. עמיר פרץ שלח אלינו את הצהרת הונו, עומר בר לב את תקציב מטה הבחירות ואבי גבאי הזכיר שחשף את יומן פגישותיו והצבעותיו בוועדת השרים לחקיקה. Viva la shkifut!
 • ובהקשר לפריימריז במפלגת העבודה- האם שמעתם על חבר הכנסת לשעבר אפי אושעיה? אם אתם חברי מפלגת העבודה בנתניה ודאי שמעתם עליו, ואולי אף קיבלתם ממנו מסרון לתמיכה בעמיר פרץ כמועמד לראשות המפלגה. רק דבר אחד הוא שכח לציין ואותו חשפנו בפניכם, ח"כ לשעבר אושעיה הוא כיום יו"ר חברת הלובינג העצומה "פוליסי" שמייצגת בנקים, חברות סיגריות, אסם ועוד'. חוקי? בינתיים. האם תקין שלוביסט יביע תמיכה פומבית במועמד לראשות מפלגה? בעינינו לא.
 • ואם מדברים על שינוי דרכי החשיבה של נבחרי הציבור שלנו , חשפנו את הנתונים המטרידים על משרדי ממשלה שפשוט מתעלמים מחוק השקיפות ולא עונים לשורה של בקשות חופש המידע וזאת למרות שהוגשה תלונה למשרד המשפטים שמצא את הבקשות מוצדקות! הנה הרשימה המלאה של בקשות המידע והמשרדים המפרים.
 • אולם יש תקווה. בימים אלה מקדמת ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) הצעת חוק נהדרת בנושא, אותה ניסחו חברינו מלובי 99. ההצעה תשים סוף לגרירת הרגליים, בין השאר באמצעות הטלת קנסות על רשויות מפרות. הפעלנו בנושא את סיירת שקיפות שפרגנה כהוגן לחברת הכנסת.
 • ריכזנו עבורכם, תחת הפינה שהולכת ומתחממת- "טרחנות לשבת" – את כל פעילותו הידועה של יו"ר מפלגת יש עתיד – יאיר לפיד. כלומר, את כל מה שהצלחנו לחשוף. כלומר כלום. העובדות היבשות הן שיאיר לפיד אינו מגיע למליאה (ונקנס), נוסע לחו"ל לייצג אותנו (לטענתו) רק באמצעות ובמימון מפלגתו- (ואף לא פעם אחת במסגרת משלחת רשמית. אחת!). מתנגד או נמנע מרוב הצעות החוק לשקיפות וכמובן מסתיר את הדוחות הכספיים של מפלגתו. כאן תוכלו להרחיב את הידע שלכם על מסתרי עבודתו של לפיד, וכאן תוכלו לראות את הפוסט המקורי שזכה לשיתופים רבים.
 • ולא רק יו"ר יש עתיד. נזכרנו יחד עמכם בהבטחות מפלגת כולנו, שחרטה על דגלה באותיות קידוש לבנה את נושא השקיפות ושהבטיחה לתלות יומני שרים על הדלתות. ולעומת ההבטחות, המציאות הטרחנית, המייגעת, שמעידה על חשיבותה האמיתית של השקיפות בעיני חברי כולנו, בימים שאינם ימי בחירות. רק שלושה חברי מפלגה פירסמו יומנים וגם הם הפסיקו בינתיים (נכון ל-2017). שר האוצר עצמו, שאליו שלחנו עשרות בקשות לחשיפת היומן, הואיל סוף סוף לחשוף אותו.
 • מוזמנים לקרוא בהרחבה את כל פינת "טרחנות לשבת" ולזכור לא להתייאש לרגע. אתם יודעים למה? כי אלה נבחרי הציבור שלנו. אלה הבחירות שלנו. זה הכוח שלנו. וככל שנדע יותר, נדע לבחור טוב יותר, להשפיע יותר על החלטות נבחרינו ועל פעולותיהם ולדרוש שיעמדו בהתחייבויותיהם כלפינו. וככל שנעשה את זה יותר בעעצמנו, נגלה שגם המציאות משתנה.
 • ולמען האמת? זה עובד! השבוע הגיעו לראשונה יומנים משלל שרים: גלעד ארדן, יובל שטייניץ, ציפי חוטובלי, סופה לנדבר. זה לא מושלם, אבל אנחנו במספר שיא של כ-22 נבחרי ציבור שחשפו יומן. אחד-אחד נביא את כולם. מוזמנים לחפור ביומנים – כאן.
 • ראו את הניתוח היפה של כלכליסט שהשקיפו את יומן שר האוצר דרך ארועי השנה. גאוני. דמיינו איך נשתכלל בהבנת הפעולות של נבחרי הציבור שלנו ככל שהשקיפות תעמיק.

 • ולחוכמולוגים שטוענים שמבשלים יומנים: כשיתגלה שקר – נוכל להגדיר את אותו ח"כ שקוף כשקרן. בהצלחה בזה מול ח"כים חובבי אפלה שאי אפשר לעמתם עם העובדות כי המידע לא קיים. למען האמת – זה כבר קרה!
 • אז מה עוד? גילינו שהשר גלעד ארדן מבקש לחוקק חוק שיפטור את משרדו (משרד ההסברה) מחובת השקיפות. אתם יודעים באיזה נימוק? ביטחוני. מיותר לציין כמובן שחוק השקיפות מאפשר בעצמו להטיל חיסיון מטעמי ביטחון. אז לשם מה דרוש עוד פטור? למנוע חשיפות מביכות. ולכן עלינו החובה לפעול. לא נחנו והפצנו מכתב פתוח לשר בו אנו קוראים לו למשוך את הצעת החוק. הוא נשלח אליו שוב ושוב על ידי (תומר), ועל ידי חברי הסיירת. בתגובה אמר ארדן שירכך את החוק ויאפשר המשך חשיפת התקשרויות עם גופי תקשורת ישראלים. הלחץ משפיע. אבל זה לא מספיק. אנחנו ממשיכים.
 • 100 ימי שקיפות? 100 דיוני שקיפות! לאחרונה התכנסה ועדת השקיפות בראשות Stav Shaffir בפעם
  ה-100! זה חלום שהתגשם. מדי דיון, הוועדה מונעת שחיתויות בכלל מלהיוולד. L’image contient peut-être : 5 personnes, personnes assises, table et intérieur

   

 • מנגד, הכנסת הפילה (12 ביולי, העברנו בלייב) חוק שהיה יוצר שקיפות בגופים ציבוריים חוץ ממשלתיים- אגודות עותמניות. למה זה מעניין? כי החיסיון שממנו נהנים הגופים הציבוריים האלה מתיר להם שלא לחשוף תקציבים ופוטר אותם מדין וחשבון ציבורי. נחשו מי הגוף הגדול ביותר בישראל הנחשב כאגודה עות'מאנית? ההסתדרות. וכך, מוסד שמאות אלפי עובדים מחויבים לשלם לו מסי חבר– חומק פעם נוספת מהחובה לחשוף את ניהול הארנק. קראו על זה עוד. ויש גם סרטון.
 • ואחרון חביב – חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, זוכה עיטור העוז בהכנת שקשוקה. הגשנו תלונה על העובדה המדהימה שחבר הכנסת מיקי זוהר יזם לא פחות מ-3 דיונים בוועדה לשוויון חברתי וצדק חלוקתי על שכונה אחת בקרית גת, "כרמי גת". נשמע לגטימי? ובכן, הוא ואשתו מחזיקים 6 נכסים באותה שכונה וזו השכונה היחידה שהתנהלו סביבה 3 דיונים שלמים.  עתירתנו התקבלה במלואה, ואתם חייבים לקרוא את הדוח שפרסמה ועדת האתיקה. ולמי שהגיע עד כאן- תגובתו של ח"כ מיקי זוהר להאשמות והפרכתה. שפטו בעצמכם.
  אסור לנו לשכוח, כל מאבק קטן הוא חלק משינוי עצום.

פרויקטים

 • כאמור, בחודש שעבר הקמנו יחד אתכם את "סיירת השקיפות" שכיום מונה כבר 505 חברים. המטרה- לא לאפשר להתנהלות מושחתת לעבור מתחת לרדאר. כל נבחר ציבור יידע שיש מחיר למעשיו ושיש אנשים שרואים ומגיבים. אנחנו חייבים להגיע למסה קריטית שאף אחד לא יוכל להתעלם ממנה (4000 איש- יעד מציאותי בהחלט), לא הצטרפתם עדיין? עשו זאת עכשיו! לפרטים מלאים על המטרות והעקרונות מאחורי הסיירת.
 • בחודשיים האחרונים התנענו בשיתוף עם "ישראל 2050" (בהובלת אסף נתיב המדהים), את פרויקט "מתניעים דמוקרטיה חדשה". המטרה, אם נצטט מדבריו של אסף – "להגיע למקומות שונים ומגוונים בארץ, מקרית שמונה ועד באר שבע, לרתום מרצים איכותיים ולהביא קהל מצוין לשמוע איך אנחנו, יחד, יכולים לעשות שינוי. להסביר איך הכול זה לוחות טקטוניים שזזים לאט, ואיך אנחנו יכולים לקחת שליטה אמתית על הספינה הזו שנקראת המדינה שלנו." לפוסט המלא של אסף.
  במהלך הפרוייקט הרמנו "אוניברסיטה עממית" והעברנו הרצאות  תכלסיות לאלפים והנענו אותם לפעולה. והייתם אתם, גברים ונשים שבאו לשמוע ולחשוב ביחד איך ניתן לשנות ולעשות. מרגש!

לסיכום המלא של אירועי האוניברסיטה העממית.

 • כפי שהובטח לתומכי הדסטארט של קרן התחקירים שבחרו בתשורה זו, ב28 ביוני העברנו סיור בכנסת עם 43 תומכי עיתונות עצמאית. היה אש!

טורי דעה ומדריכים

 • מה זה פוסט אמת? איך זה קשור לטרמפ, ברקזיט ולפוסטים של פוליטיקאים ישראלים? פודקאסט (שהוגדר ע"י אחת המאזינות כפודקאסט הטוב ביותר שלו עד כה) ממליצים לשמוע.
 • ובכלל – חוץ מכתבות, טורים ואקטיביזם, בשנים האחרונות גם בישלנו שלל מדריכים לשלטון. בתקציב מינימלי הכנו גרסאות אודיו. וידאו. יש חפירות ויש תקצירים. יש אפילו ספר מתח, ובקצרה – אין תירוצים. לומדים ומשנים: כאן.

פרויקטים מתמשכים ונושאים במעקב

 • "הפוליטיקאי שחסם אותי" – אחרי שהעליתם את הנושא, אספנו יחד אתכם נתונים על חסימות, דיווחנו לכם כשהנושא התבשל אצל מבקר המדינה ועכשיו – סופסוף זה סופי. מבקר המדינה קובע בדוח רשמי כי על כל איש ציבור לפרסם מדיניות למחיקת פוסטים ביקורתיים בדפיו הציבוריים, וכי חסל סדר חסימה שרירותית! בין היתר, המבקר קובע שחובה להשתמש בכלים "קלים" יותר, כמו אזהרה, לפני חסימה סופית, שחובה לפרסם את מדיניות השימוש בדף עצמו  ושחסימה חייבת להיות מנומקת ומתועדת. מאז, עברו כמה שבועות ואנו מתארגנים להשתמש בקביעה זו על מנת להגן על זכויותינו מול נבחרי הציבור בתביעה מאורגנת של כל מי שנחסם שלא על פי הכללים שקבע המבקר. בכתבה במהדורת ערוץ 2 סיפרנו על ההתארגנות לתביעה. למכתב המלא ששיגרנו לח"כים לחצו פה. התשובות אליו מתחילות להיאסף- נעדכן בניוזלטר הבא.
 • "סקר הדוברים השלישי" – מאז הפיילוט משנת 2012 עברו הרבה מים בירדן (וכסף בוועדת הכספים). כיום אנו ממשיכים במימושו של סקר ודירוג עבודתם של הדוברים הממשלתיים ע"י חברי איגוד העיתונאיםמוזמנים לקרוא עוד.

תמיכה במיזם

תודה שוב מכל הלב על התמיכה שלכם – בכל צורה שהיא. תרומה חודשית קבועה היא קריטית להמשך פעולה אפקטיבית.

עובדה: בעקבות הפעילות שלנו 3 שרים פרסמו את הצבעותיהם בוועדת השרים לחקיקה. חמישית מהנבחרים פרסמו יומן. יותר מחצי – את מצבת נכסיהם. עבר חוק להגברת שקיפות הלוביסטים וקביעת תקופות צינון ליועצים פרלמנטאריים. הצלחנו להשקיף את אתר "המעטפה" הסודי לקבלת החלטות ממשלתיות. אנו בדרך לקביעת נורמות בדפי הפייסבוק של הנבחרים. זה תמיד נראה בלתי אפשרי- עד שזה קורה. במיוחד אם מטרחנים על זה.

אתם יכולים להיות גאים בכך שהמיזם הזה שייך לכם, וקורה בזכותכם.

חופש נעים – אבל למי?

 • בזכותכם אני ממשיך כמובן בכתיבה יומיומית ברשתות החברתיות ובהופעות בתקשורת, בראיונות ובהפעלת לחץ על ח"כים בקרבות שחשובים לכולנו, ובהרצאות ברחבי הארץ (החודש פגשתי לא מעט מתכנתים- בווייז, בגוגל ובמובילאיי – כמובן שאנחנו כבר חושבים על יוזמות שקיפות משותפות. דמיינו מצב בו כל היומנים יהיו פתוחים לחיפוש, ובאמצעות שאילתת חיפוש פשוטה אפשר יהיה לנתח מי נפגש עם מי, ומי זוכה לאוזן קשבת רוחבית, אצל השרים השונים.
 • לסיום המשך חופש גדול נעים לילדים שלכם ושבכם. עצוב לי לבשר לכם שבזמן שכולנו עובדים, חברי הכנסת יצאו לפגרה מפלצתית בת 3 חודשים. אפילו יותר מהזאטוטים! זה הזוי, והגיע הזמן לשים לזה סוף. אלה חודשים ארוכים שבהם לא מקדמים רפורמות. לא מפקחים על הממשלה. אבל חברי הכנסת כן מקבלים שכר ואנחנו כן מממנים עבורם צוות עוזרים. בעתיד נעסוק גם בזה, לצד פרויקטים נוספים- נעדכן בניוזלטר הבא. תודה לכולכם.