ברוכים הבאים לפרויקט 100 ימים של שקיפות

אנו פועלים לשינוי כללי המשחק. המימון והאמון שלכם מאפשרים לנו לבצע תחקירים בלתי-תלויים, לחשוף כיסי שחיתות ולתבוע מחברי הכנסת לקדם חוקי שקיפות.
כאשר נראה את המתרחש מאחורי וילונות השלטון – נזכה למנהיגות ראויה. לתמיכה

בימים אלו אנו מנהלים כמה תחקירים. בד בבד אנו מקדמים את השקיפות במכשירים מגוונים. תציצו למטה